24/1/1981
Ιδρυθέν Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Τσακνάκης Αθανάσιος του Γρηγορίου
Αντιπρόεδρος: Ζαρογιάννης Ιωάννης του Αστερίου
Ταμίας: Ξηρομερίτης Θεόδωρος του Αντιγόνου
Γεν. Γρμματέας: Καραΐσκος Δημήτριος του Γεωργίου
Μέλος: Γεωργαντάς Θεοχάρης του Γεωργίου
Μέλος: Καραμήτρος Κων/νος του Ιωάννη
Μέλος: Κουτρουλός Απόστολος του Νικολάου
Μέλος: Καραΐσκος Γρηγόριος του Ιωάννη
Μέλος: Σταυρογιάννης Γεώργιος του Αθανασίου

 

Διετελεσθέντες Πρόεδροι:

08/01/1983 Τσακνάκης Αθανάσιος
28/11/1987 Ζκάγιας Αθανάσιος
03/12/1989 Ζκάγιας Αθανάσιος
10/12/1991 Μακρής Αριστείδης
29/10/1992 Ζκάγιας Αθανάσιος
23/11/1994 Ζκάγιας Αθανάσιος
16/12/1996 Καραγιάννης Γεώργιος
04/11/1997 Φούντας Γεώργιος
14/12/1998 Λαφατζής Νικόλαος
20/11/2000 Αετός Δημήτριος
18/11/2002 Κουτρουλός Χρήστος
31/10/2004 Ρίζος Ηλίας
06/11/2006 Λαφατζής Κων/νος
29/10/2008 Κακαμούκας Δημήτριος
20/04/2010 Κελεπούρης Γεώργιος
23/03/2012 Κελεπούρης Γεώργιος

09/03/2014 Λέφας Γρηγόριος

16/03/2016 Λέφας Γρηγόριος

04/03/2018 Λέφας Γρηγόριος

08/03/2020 Λέφας Γρηγόριος

26/11/2023  Λέφας Γρηγόριος

16/4/2024   Καραΐσκος Ιωάννης

 

 

Αντιπρόσωποι που διετέλεσαν στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.

2002-2004   Παληός Γεώργιος (Ταμίας)

2006-2008   Κουτρουλός Χρήστος (Ταμίας)

2012-2014   Λαφατζής Κων/νος (Έφορος Υλικού)

2014-2016    Κατσιούλας Απόστολος (Έφορος Υλικού)

2016- 2018 Κουτρουλός Χρήστος

2016- Σήμερα Κατσιούλας Απόστολος (Αντιπρόεδρος)

2018- Σήμερα Τσακνάκης βασίλειος του Γεωργίου

2024 – Σήμερα Λέφας Γρηγόριος (Πρόεδρος)

 

Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Σ.Σ.

Λέφας Γρηγόριος (Πρόεδρος)

Κατσιούλας Απόστολος

 

Σημερινό Δ.Σ.

16/4/2023

Πρόεδρος: Καραΐσκος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος παραδοσιακού οικισμού: Παληός Γεώργιος
Γενική γραμματέας: Στέλλα Ζαρογιάννη
Ταμίας: Αετός Δημήτριος
Υπεύθυνη ιματισμού: Μακρή Παναγιώτα
Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και παραδοσιακού οικισμού: Χαλβατζής Βασίλειος
Υπεύθυνος υλικού και επιτροπής νεολαίας: Μπαλαούρας Χρήστος
Υπεύθυνος χορευτικών τμημάτων: Σταυρογιάννης Αθανάσιος
Ειδικός συνεργάτης: Νάκας Χρήστος
Για την εξελεγκτική επιτροπή
Ζαρογιάννης Ιωάννης, Ζκαγιας Κωνσταντίνος και Ρίζος Αστέριος.