Διεύθυνση:

Άγιος Σπυρίδωνας Πιερίας

Τ.Κ. 60100

ssarakatsanaiwnnpierias@gmail.com

Τηλ: 6974758885