Χορευτικά Τμήματα:    

Χορευτικό Ενηλίκων

Χορευτικό Εφηβικό

Χορευτικό Παιδικό

Χορευτικό Νηπίων

Χορευτικό Μεγάλων

 

Επίσης λειτουργούν Τμήματα:

Ζωγραφικής

Θεατρικό παιχνίδι

Χορωδία  Ενηλίκων