Αρχική
Νοεμβρίου 13, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά από απόφαση του Δ.Σ του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Πιερίας καλούνται τα τακτικά μέλη του συλλόγου σε τακτική γενική συνέλευση το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στις 18.00 π.μ στα γραφεία του συλλόγου στον Άγιο Σπυρίδωνα Πιερίας με τα παρακάτω θέματα:
1. Εκλογή προεδρείου Γενικής συνέλευσης.
2. Έγκριση Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού των πεπραγμένων του συλλόγου περιόδου 2020-2023.
3. Έγκριση έκθεσης εξελικτικής επιτροπής περιόδου 2020-2023.
4. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ από κάθε ευθύνη.
5. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβούλιο της εξελικτικής επιτροπής και των αντιπροσώπων στην Π.Ο.Σ.Σ .
Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες έχουν όσα μέλη είναι οικονομικά τακτοποιημένα την τελευταία τριετία (ετήσια συνδρομή 5 ευρώ).
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο Δ.Σ καθώς και ως αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Σ.Σ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην γραμματεία του συλλόγου έως την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στις 18.00.
Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνουν αποδεκτές άλλες αιτήσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα Κυριακή 26 Νοεμβρίου στης 11.00 π.μ στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Πρέπει να τονιστεί ότι η συμμετοχή όλων όσων έχουν το δικαίωμα στην εκλογική διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική για την ομαλή λειτουργία και απαραίτητη προϋπόθεση για την πολιτιστική δράση του συλλόγου.
Εκ του Δ.Σ του συλλόγου