Αρχική
Μάρτιος 14, 2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
΄΄Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ΄΄

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ν. Πιερίας ΄΄ Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ΄΄ καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17 Μαρτίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30π.μ στα Γραφεία του Συλλόγου στον Άγιο Σπυρίδωνα Πιερίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
β. Οικονομικός Απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2018 και παρουσίαση της έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής.
γ. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – οικονομικού απολογισμού 2018 Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη των πράξεών τους.
δ. Πρόγραμμα δράσεων και έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2019.
ε. Πρόταση για τροποποίηση άρθρων του καταστατικού του συλλόγου.


Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν τα «οικονομικώς ενήμερα» για το έτος 2018 μέλη του Συλλόγου, έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους. Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θα μπορούν να γίνονται ανανεώσεις καθώς και εγγραφές νέων μελών που πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού του συλλόγου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η διαδικασία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 18 Μαρτίου στον ίδιο χώρο και ώρα 19:00.
Εκ του Δ.Σ