Σας ενημερώνουμε ότι μετά από τη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του συλλόγου μας στις 13 Μαρτίου 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

Πρόεδρος : Λέφας Γρηγόριος του Βασιλείου
Αντιπρόεδρος : Μακρή- Λαφατζή Παναγιώτα του Δημητρίου
Γεν. Γραμματέας :Κουτρουλού – Ζκάγια Παναγιώτα του Βασιλείου
Ειδ. Γραμματέας : Ζαρογιάννης Ιωάννης του Δημητρίου
Ταμίας : Σταυρογιάννης Γεώργιος του Αθανασίου
Έφορος Δημ. Σχέσων: Αποστόλου Παναγιώτης του Χρήστου
Έφορος Υλικού : Ζαρογιάννης Αθανάσιος του Ιωάννη
Έφορος Χορευτικών :Χαλβατζής Βασίλειος του Κων/νου
Υπεύθυνος Νεολαίας :Ρίζος Αστέριος του Νικολάου

Εκπρόσωποι για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων (Π.Ο.Σ.Σ.) είναι οι:
Κατσιούλας Απόστολος του Αθανασίου
Κουτρουλός Χρήστος του Κων/νου

Ελεγκτική Επιτροπή
Ρίζος Κων/νος του Αστερίου
Ζκάγιας Βασίλειος του Αστερίου
Λαφατζής Κων/νος του Θεοδώρου

Εκ του ΔΣ