Μπορείτε να παρακολουθείτε την Συνδιάσκεψη διαδικτυακά μέσω live streaming στον σύνδεσμο:
http://www.alexandreon.edu.gr/…/typography/live-alexandrio-2
ή εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα www.alexandreon.edu.gr , στο μενού να πατήσετε ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ και μετά να πατήσετε ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ LIVE
http://www.alexandreon.edu.gr/index.php/typography/live-alexandrio-2